Skip to main content

Đoàn giám sát của Thường trực Ủy ban MTTQ huyện làm việc tại xã Minh Sơn

Thực hiện kế hoạch số 59/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2021 của Ủy ban MTTQ VN huyện Hữu Lũng giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại tố cáo tại cơ sở năm 2021. Ngày 21/9/2021, Đoàn giám sát của Thường trực Ủy ban MTTQ huyện do đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại xã Minh Sơn. 

Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 2 năm 2020, 2021 tại đơn vị. Trong 2 năm qua, các cấp ủy đảng và chính quyền xã luôn quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền theo quy định. Vì vậy, các vụ việc tiếp công dân về khiếu nại, tố cáo phức tạp cơ bản đã được giải quyết, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.

                                   

Toàn cảnh buổi giám sát

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn đã trao đổi làm rõ một số vấn đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị xã cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, như: thực hiện tốt việc phân loại đơn thư; cán bộ phụ trách cần nắm chắc các qui định của pháp luật về giải quyết đơn thư. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng kéo dài trong thời gian sớm nhất.  Bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương và thực hiện nghiêm các kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo, các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lan Anh, VH-XH xã

Ảnh: Lê Thị Yến, Hội LHPN huyện