Skip to main content

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng công tác kiểm tra giám sát năm 2021

Trong 02 ngày 21 - 22/10/2021, Đảng ủy xã Minh Sơn tham dự Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng công tác kiểm tra giám sát năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí  ủy viên BCH Đảng bộ xã; các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí là Bí thư và Phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

          Nội dung buổi tập huấn quán triệt điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Quy định số 59-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới. Hội nghị đã được nghe những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của đảng, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, kỷ luật của đảng và thi hành kỷ luật trong đảng, công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, đi sâu phân tích những nội dung mới, những khó khăn vướng mắc có thể gặp trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và giải pháp khắc phục, những tình huống phát sinh trong thực tế và liên hệ với tình hình của các địa phương.

Qua lớp tập huấn giúp các học viên tiếp thu, cập nhật và hệ thống lại những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; vận dụng, xử lý các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương.

Lan Anh, VH-XH xã

About