Skip to main content

Tập huấn công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng

Ngày 19/10/2021, Huyện ủy Hữu Lũng tổ chức tập huấn công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn xử lý thông tin sai sự thât, xấu độc trên không gian mạng. 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe chuyên đề “Hướng dẫn quy trình xử lý thông tin xấu độc, sai sự thật và kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng”. Trong đó chú trọng quy trình xử lý thông tin chống phá Đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật; Quy trình đấu tranh trên mạng xã hội; Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Mocha; Hướng dẫn kỹ thuật pha loãng thông tin, chia sẻ, lan tỏa, gỡ bỏ thông tin trên mạng xã hội.

            Thông qua tập huấn, các đại biểu đã được trang bị, cập nhật những nội dung thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và thực trạng của thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin có quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Lan Anh, VH-XH xã