Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
26/TB-HĐND
29-12-2023
33/VH&TT
13-02-2023
62/KH-UBND
10-04-2023
61/KH-UBND
07-04-2023
60/KH-UBND
06-04-2023
49/QĐ-UBND
05-04-2023
58/KH-UBND
05-04-2023
57/KH-UBND
30-03-2023
38-TB/TTCT
29-03-2023
56/KH-UBND
29-03-2023
46/KH-UBND
24-03-2023
42/KH-UBND
22-03-2023
39/QĐ-UBND
22-03-2023
127/KH-UBND
22-03-2023
451/UBND-CAH
20-03-2023
05/BC-HĐND
15-03-2023
22/CV-HKL
20-03-2023
413/UBND-CAH
15-03-2023
39/ĐL-TTVHTTTT
13-03-2023
37/KH-UBND
14-03-2023

About