Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH XÃ MINH SƠN

          I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

          1. Đảng ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Mạ Xuân Đoàn

Bí thư Đảng ủy

0986.668.115

2

Hoàng Văn Trưởng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

0912.128.214

3

Lý Quốc Việt

Phó Bí thư Đảng ủy

0984.204.981

4

Phùng Thị Thùy

Văn phòng Đảng ủy

 

          2.  Hội đồng nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Mạ Xuân Đoàn

Chủ tịch HĐND

0912.128.214

2

Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ tịch HĐND

0399.511.234

 

About