Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

              CƠ CẤU BỘ MÁY HÀNH CHÍNH XÃ MINH SƠN      

                1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Nông Đức Thuận

Chủ tịch UB MTTQ

0964.506.310

2

Hứa Văn Khoa

Phó Chủ tịch UB MTTQ

 

          2. Hội Nông dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Lục Văn Vĩnh

Chủ tịch Hội ND

0974.016.346

2

Phùng Thị Chí

Phó Chủ tịch Hội ND

 

          3. Hội Liên hiệp Phụ nữ

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Sầm Thị Thời

Chủ tịch Hội LHPN

0359.278.815

2

Mai Thị Tầm

Phó Chủ tịch Hội LHPN

 

          4. Hội Cựu chiến binh

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Ngô Văn Huỳnh

Chủ tịch Hội CCB

0983.521.827

2

Hoàng Thanh Sỏi

Phó Chủ tịch Hội CCB

 

          5. Đoàn Thanh niên

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Hoàng Văn Quỳnh

Bí thư Đoàn TN

0389.226.819

2

Nông Bích Thảo

Phó Bí thư Đoàn TN

 

          6. Hội Người cao tuổi

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Mã Thị Lý

Chủ tịch Hội NCT

 

2

Hoàng Thanh Bình

Phó Chủ tịch Hội NCT

 

       

About