Skip to main content
Taxonomy Color
green

Giấy mời Kiểm tra dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (40/GM-UBND ngày 31/01/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Giấy mời dự làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti (294/GM-UBND ngày 09/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti

        Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti như sau:

        1. Thành phần:

        - Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

        - Lãnh đạo các Sở, ban: Kế hoạch và Đầu tư,  Xây dựng, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn;

Giấy mời họp xem xét kết quả hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (293/GM-UBND ngày 07/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 

       Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cụ thể như sau:

       1. Thành phần:

       - Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

Subscribe to VĂN BẢN THÔNG BÁO