Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2023 trên địa bàn xã Minh Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy xã giao cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Minh Sơn năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 trên địa bàn xã Minh Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 trên địa bàn xã Minh Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã Minh Sơn năm 2022
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 xã Minh Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính xã Minh Sơn năm 2022
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About