Skip to main content

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”

         Thực hiện Công văn số 258/SCT-QLNL ngày 28/02/2023 của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. 

          UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn xã tham gia vào chiến dịch; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Chỉ đạo Điện lực Hữu Lũng phối hợp tuyên truyền tại các điểm giao dịch, trụ sở của các đơn vị; đồng thời vận động các cá nhân, cơ quan, khách hàng thực hiện hoạt động tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện.

          Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 25-3-2023. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”. Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.       

                                                                                               Lan Anh, VH-XH xã

About