Skip to main content

Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

           Cuộc  thi  được tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023). Thông qua cuộc thi cũng tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đến toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh.

          Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

          - Đối tượng dự thi: Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân làm việc, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          - Độ tuổi dự thi là từ đủ 12 tuổi trở lên.

          - Nội dung thi bao gồm: tìm hiểu sự hình thành, phát triển, truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1933 - 2023; những sự kiện, nhân vật lịch sử, tổ chức bộ máy các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh; tìm hiểu về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

          - Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)” ; Tại Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.      

          - Thời gian cuộc thi chính thức từ: 3/4/2023 đến 8/5/2023. Cuộc thi diễn ra trong 5 tuần liên tục, cụ thể:

    Tuần 1: Từ ngày 03/4 đến ngày 09/4/2023

    Tuần 2: Từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2023

    Tuần 3: Từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2023

     Tuần 4: Từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2023

    Tuần 5: Từ ngày 30/4 đến ngày 08/5/2023

            Người tham gia dự thi sẽ trả lời 15 câu hỏi và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi. Thời gian dự thì là trong 30 phút/ 1 lần thi. Mỗi thí sinh dự thi sẽ có 1 tài khoản dự thi và mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần trong ngày, 7 lần trong tuần, sẽ công nhận kết quả đúng nhất trong tuần thi. Mỗi tuần thi sẽ có 11 giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

            Các thi sinh dự thi lưu ý phải đăng ký tài khoản đầy đủ thông tin hợp lệ để được công nhận kết quả cuộc thi.

 

                                                                        Lan Anh, VH-XH xã

About