Skip to main content

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Minh Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 23/3, Hội Nông dân xã Minh Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã và 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Minh Sơn đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện, qua đó công tác Hội và phong trào nông dân đã có chuyển biến rõ nét; nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chấp hành Hội có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trong 5 năm qua, Hội đã kết nạp mới 45  hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân xã lên 830 hội viên, chiếm tỷ lệ 73% so với hộ nông nghiệp.

 a

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

            Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong đó, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, hàng năm cho thu nhập từ 250 triệu đồng trở lên. Trong 05 năm qua, toàn xã có 642 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Minh Sơn đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiến trên 1.200m2 đất và trên 1.150 công lao động để làm 07km đường bê tông nông thôn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân xã Minh Sơn còn tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng tới chất lượng công tác hội và việc phát huy hiệu quả các phong trào. Trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đã đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tập trung vào các nội dung như: Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền xây dựng năng lực, niềm tin, tự lực, tự cường trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân; Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Vận động nông dân tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Về xây dựng nông thôn mới; Các hoạt động về bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

a

Ban chấp hành khóa mới chụp ảnh cùng các đại biểu

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu 13 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân xã Minh Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện trong thời gian tới.

                                      Lan Anh, VH-XH xã

About