Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

a

Toàn cảnh Hội nghị

          Thực hiện Kế hoạch 242/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

          Ngày 27/02/2023, UBND xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng tổ chức  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật cư trú, Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Đề án số 06; Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cho 105 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể và công chức xã; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công các mặt trận, Công an viên, Thôn đội trưởng, các chi hội trưởng và đại diện hộ gia đình.

​                Các đại biểu đã được nghe tuyên truyền về những quy định mới, cơ bản của Luật cư trú; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Đất đai; Phòng, chống tội phạm công nghệ cao; Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ liên quan đến nộp - xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và những điều cần biết về tài khoản định danh điện tử…

​                Cũng tại Hội nghị các đại biểu được nghe triển khai kế hoạch và nội dung góp ý đối với Luật Đất đai (sửa đổi) và Đề án số 06.

                                                                                                 Lan Anh, VH-XH xã

About