Skip to main content

Khai giảng lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho công an xã bán chuyên trách năm 2021

Ngày 11/10, Công an huyện Hữu Lũng tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện năm 2021.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.jpg

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Trong 03 ngày tham gia tập huấn, 91 công an bán chuyên trách của 15 xã, thị trấn sẽ được nghe báo cáo viên của Công an huyện truyền đạt 08 chuyên đề trọng tâm, qua đó trang bị cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách những kiến thức về pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Tham gia điều tra cơ bản về ANTT tại cơ sở; Công tác quản lý xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh mạng; Công tác thi hành án hình sự tại cấp xã, công tác quản lý hành chính, đảm bảo an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; Nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các học viên đã cùng trao đổi với giảng viên về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Toàn cảnh lớp tập huấn_4.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên vận dụng kiến thức tiếp thu được, chủ động tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ  bảo đảm ANTT ở tại địa phương, đơn vị đang công tác.    

                                                  Nguồn: Ngọc Huyền, Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng

About