Skip to main content

Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng. Ngày 27/09/2021, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành văn bản số 1386/UBND-TTr về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người lao động của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham gia Cuộc thi do Thanh tra Chính phủ phát động.

Nội dung Cuộc thi là tìm hiểu các kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, những hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Theo quy định của Ban tổ chức, bài dự thi phải được viết tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm).

Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và trả lời 01 câu hỏi tự luận. Phần câu hỏi tự luận yêu cầu các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 08 trang A4.

Phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân (chứng minh thư nhân dân), địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên “Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (theo mẫu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra)

- Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi, Hình thức bài dự thi: (Xem chi tiết tại file văn bản đính kèm).

- Hạn gửi bài thi: trước ngày 08/10/2021, các cơ qụan, đơn vị và cá nhân nộp các bài tham dự cuộc thi (trực tiếp) về Thanh tra huyện Hữu Lũng để tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định.

Tập tin đính kèm bao gồm: 

https://drive.google.com/file/d/1ql_9ydSAan0MjzipmUe94PkUVCUHKXKP/view?usp=sharing

Lan Anh, VH-XH xã

 

About