Skip to main content

Phụ nữ Hữu Lũng hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”

Thiết thực thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN VIệt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), ngày 17/10/2021, Hội LHPN huyện đã triển khai, phát động toàn thể cán bộ Hội chuyên trách và toàn thể Chủ tịch Hội cơ sở tham gia xây dựng mô hình Bảo vệ môi trường:

Tại đây, các đồng chí cán bộ Hội, mỗi người có một ý tưởng, mỗi đồng chí thực hiện làm từ 1-2 sản phẩm tái chế từ nhựa, trồng hoa, cây cảnh... tạo ra mô hình phong phú, đa dạng.

Mô hình sản phẩm được làm từ nhựa tái chế.

 

Đây là một trong các hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn huyện, trong việc thu gom rác thải từ nhựa, để tái chế thành một sản phẩm hữu dụng góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng như góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”./.

Nguồn:   Lê Thị Yến,  Hội LHPN huyện Hữu Lũng

 

About