Skip to main content

PHỤ NỮ MINH SƠN VÌ MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP

Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, Hội LHPN xã Minh Sơn đã chủ động, phát huy vai trò nòng cốt tham mưu với cấp ủy địa phương, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong triển khai các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường tại địa bàn dân cư, đảm bảo các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

          Mỗi tháng một lần, chị em Phụ nữ xã Minh Sơn lại ra quân vệ sinh dọn đường liên thôn; chăm sóc hoa để tạo nên các đoạn đường "xanh, sạch, đẹp" do phụ nữ tự quản, khai thông mương dẫn nước về đồng ruộng, thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định.

BÀI 17.5.jpg

Hội LHPN phối hợp với Đoàn TN xã trồng cây chuỗi ngọc

tại thôn Coóc Mò

 

          Hội LHPN xã Minh Sơn đã vận động, hướng dẫn, tuyên truyền, hội viên phụ nữ và người dân tham gia thu gom, phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni-lông khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống sinh hoạt và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Từ đó đã giảm thiểu chất thải nhựa gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới.