Skip to main content

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023


LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG

9 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 05/10/2023, Đảng ủy xã Minh Sơn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đồng chí đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55 và 60 năm tuổi Đảng. Đồng thời, tổ chức sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2023.

1

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và đông đảo đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy  xã đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đồng chí đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55 và 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Hoàng Văn Trưởng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho Đảng, cho đất nước. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Minh Sơn ngày càng vững mạnh.

Tại buổi sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2023, đồng chí Hoàng Văn Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2023.

1

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ xã Minh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa 393,58/401,5 ha đạt 98,2% SVKH, đạt 99,9% SVCK. Kinh tế tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thu được 401.801.000/484.000.000đồng, đạt 83,0% dự toán huyện giao (đạt 75,46% chỉ tiêu HĐND xã giao); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng thời, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ kết, đồng chí Hoàng Văn Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Minh Sơn đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023, đó là:

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Minh Sơn ngày càng vững mạnh.

Buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2023 là dịp để Đảng bộ xã Minh Sơn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời biểu dương những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho Đảng, cho đất nước.

 

About