Skip to main content

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH XÃ MINH SƠN

          I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

          1. Đảng ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Mạ Xuân Đoàn

Bí thư Đảng ủy

0986.668.115

2

Hoàng Văn Trưởng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

0912.128.214

3

Lý Quốc Việt

Phó Bí thư Đảng ủy

0984.204.981

4

Phùng Thị Thùy

Văn phòng Đảng ủy

 

          2.  Hội đồng nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Mạ Xuân Đoàn

Chủ tịch HĐND

0912.128.214

2

Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ tịch HĐND

0399.511.234