Skip to main content

              CƠ CẤU BỘ MÁY HÀNH CHÍNH XÃ MINH SƠN      

                1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Nông Đức Thuận

Chủ tịch UB MTTQ

0964.506.310

2

Hứa Văn Khoa

Phó Chủ tịch UB MTTQ

 

          2. Hội Nông dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Lục Văn Vĩnh

Chủ tịch Hội ND

0974.016.346

2

Phùng Thị Chí

Phó Chủ tịch Hội ND

 

          3. Hội Liên hiệp Phụ nữ

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Sầm Thị Thời

Chủ tịch Hội LHPN

0359.278.815

2

Mai Thị Tầm

Phó Chủ tịch Hội LHPN

 

          4. Hội Cựu chiến binh

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Ngô Văn Huỳnh

Chủ tịch Hội CCB

0983.521.827

2

Hoàng Thanh Sỏi

Phó Chủ tịch Hội CCB

 

          5. Đoàn Thanh niên

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Hoàng Văn Quỳnh

Bí thư Đoàn TN

0389.226.819

2

Nông Bích Thảo

Phó Bí thư Đoàn TN

 

          6. Hội Người cao tuổi

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Mã Thị Lý

Chủ tịch Hội NCT

 

2

Hoàng Thanh Bình

Phó Chủ tịch Hội NCT