Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch cải cách tư pháp
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai thực hiện tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016 trên địa bàn Xã Minh Sơn năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc xã Minh Sơn năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn xã Minh Sơn năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện tiêu chí "Cơ sở vật chất văn hóa"; Tiêu chí "Văn hóa" trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Minh Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Minh Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About