Skip to main content
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 191 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN (04/11/1831 - 04/11/2022)

Kh

Hướng dẫn cách lập tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính

TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2022 (10/10/2022)

      

Ứng dụng VissID - Bảo hiểm xã hội số

VssID- Bảo hiểm xã

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 595 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG CHI LĂNG (10/10/1427 – 10/10/2022)

         I- BỐI CẢNH LỊCH SỬ

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LẠNG SƠN (17/10/1950 - 17/10/2022)

1.

10 điều bạn cần ghi nhớ trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH 02/9

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG “SỔ SỨC KHOẺ ĐIỆN TỬ”

10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội

Subscribe to Văn hóa - Xã hội

About