Skip to main content

Ý nghĩa và lịch sử ra đời của Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu". Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khǎn, học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận.

Nguồn gốc ngày Thầy thuốc Việt Nam

 Vào ngày 27/02/1955 dưới sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi hội nghị cán bộ ngành y tế cho mãi đến ngày 06/02/1985 Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định lấy ngày 27/02 hằng năm làm ngày Thầy thuốc Việt Nam để tiếp tục làm theo lời dạy của Bác, nâng cao trách nhiệm, tài đức của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, ngày 27/02 được xem là ngày tôn vinh các y - bác sĩ đã hết mình nỗ lực cống hiến cho nước nhà.    

Ý nghĩa ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/02 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi con người Việt Nam, đây là ngày để mọi người dân Việt Nam thể hiện sự kính trọng, sự biết ơn của mình đến các y, bác sĩ, những người đã dành hết sức lực và tài trí để cống hiến cho nước nhà. Và cũng là ngày để các y, bác sĩ cùng những người làm trong ngành Y Tế nhắc nhở bản thân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, xem nỗi đau của bệnh nhân như của chính mình như lời chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: " Lương y như từ mẫu" để xứng đáng với Tổ quốc

Hằng năm cứ đến ngày 27/2 là mọi người dân Việt nam lại có dịp được thể hiện lòng kính trọng & sự biết ơn của mình đến các y - bác sĩ, những người một lòng tận tâm cống hiến không quản hi sinh vì sức khỏe của những bệnh nhân của họ. Họ xứng đáng với sự quan tâm & chia sẻ của xã hội./.

                                                                                                                                           Lan Anh, VH-XH xã

About