Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Dân vận năm 2021

Ngày 06/10/2021 Đảng ủy xã Minh Sơn tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân vận năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy -  HĐND - UBND, đồng chí Chủ tịch UBMTTQ trưởng đoàn thể chính trị xã hội , đồng chí Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng BCHQS xã và 10/10 đồng chí bí thư chi bộ trên địa bàn.

BÀI 3.jpg

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Dân vận năm 2021

Hội nghị đã được truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác Dân vận của Đảng, công tác Dân vận của chính quyền các cấp. Đây là những nội dung quan trọng, cung cấp quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiêm túc trong học tập; phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu; tích cực trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác để đồng chí báo cáo viên giải đáp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác Dân vận. Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác Dân vận. Đề cao trách nhiệm, tinh thần nêu gương của tập thể cấp ủy và người đứng đầu. Phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lan Anh, VH - XH xã