Skip to main content

Phụ nữ xã Minh Sơn với cuộc vận động “5 không, 3 sạch”

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", chiều ngày 02/9/2021 Hội Liên hiệp phụ nữ (HLHPN) xã Minh Sơn đã tiến hành tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhổ cỏ vườn và triển khai gắn biển cho các gia đình hội viên đạt các tiêu chí trong cuộc vận động tại thôn Hố Mười

BÀI 47.2.jpg

Đ/c Sầm Thị Thời -  Chủ tịch HLHPN xã Minh Sơn gắn biển “5 không 3 sạch” cho các gia đình

 Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đã chủ động cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể nhằm phát huy tối đa trách nhiệm của hội viên, nâng cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. 

Lan Anh, VH-XH xã Minh Sơn

                                     Ảnh: Hội LHPN xã Minh Sơn

About