Skip to main content

Thông báo lịch tiêm Vắcxin phòng Covid -19 (mũi 2) tại xã Minh Sơn

Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắcxin phòng Covid - 19 diện rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Trạm Y tế xã Minh Sơn xây dựng Kế hoạch số 16/KH-TYT, ngày 13/10/2021 về tổ chức tiêm Văcxin phòng Covid - 19 (mũi 2) cho những người từ 18 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn xã Minh Sơn.

Thời gian tổ chức tiêm: bắt đầu từ ngày 20/10 đến ngày 27/10/2021.

Địa điểm tiêm tại Hội trường Nhà văn hóa xã (cạnh trường Tiểu học I Minh Sơn).

Lịch tiêm vắc xin Covid -19 (mũi 2) trên địa bàn xã Minh Sơn

 

UBND xã Minh Sơn đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Bí thư - Trưởng thôn thông báo lịch tiêm vắc xin Covid-19 (mũi 2) đến hội viên, đoàn viên cùng toàn thể nhân dân nắm và tham gia đầy đủ đúng theo kế hoạch, lịch tiêm trên địa bàn của từng thôn.  

Lan Anh, VH-XH xã